در سفر استاندار فارس به فسا چه گذشت؟
۰۸:۴۹ - ۱۴۰۲/۱۱/۱۸
پروژه‌های درمانی و خدماتی شهر افزر افتتاح شد
۰۸:۴۹ - ۱۴۰۲/۱۱/۱۸