جزییات آرا نمایندگان منتخب شیراز و مرودشت در مجلس دوازدهم
۱۰:۱۲ - ۱۴۰۳/۰۲/۲۲
استمرار اجرای پویش هر روز یک زباله از روی زمین بر می داریم در شیراز
۱۰:۱۲ - ۱۴۰۳/۰۲/۲۲