کسب مدال برنز و طلای مسابقات جایزه بزرگ توسط بانوان فارسی
۱۲:۲۱ - ۱۳۹۹/۰۶/۰۶
این میزبانی به جز هزینه چه چیزی برای فارس داشت!
۱۲:۲۱ - ۱۳۹۹/۰۶/۰۶