امروز - پنجشنبه - ۴ مرداد ۱۴۰۳
تصویب تشکیل بنیاد شاهسون
۰۷:۲۳ - ۱۴۰۱/۰۸/۱۴
رسول شاهسونی برنده جایزه اینترنشنال و محقق برتر سال ۲۰۲ آلمان شد
۰۷:۲۳ - ۱۴۰۱/۰۸/۱۴