انتصاب یک مدیر جوان در استهبان/ شاهسوندی رئیس فنی و حرفه‌ای شد
۱۸:۲۳ - ۱۴۰۲/۰۲/۱۱
سازمان بسیج علمی فارس حامی مادی و معنوی واحد‌های فناور
۱۸:۲۳ - ۱۴۰۲/۰۲/۱۱