بازی برای کودکان سرطانی
۱۶:۲۶ - ۱۳۹۸/۰۳/۱۹
دعوت فوتسالیست مرودشتی به اردوی تیم ملی
۱۶:۲۶ - ۱۳۹۸/۰۳/۱۹