اسدزاده شهردار
عملیات بهسازی بوستان های منطقه ۴ شهرداری شیراز انجام شد
۲۲:۱۳ - ۱۴۰۱/۰۸/۲۴
برنامه شهرداری شیراز برای روان‌سازی ترافیک در ۲ محور پرتردد منطقه ۴
۲۲:۱۳ - ۱۴۰۱/۰۸/۲۴