مسکویی از برگزاری یادواره شهدای ورزشکار خبر داد/ مشارکت خیرین ورزشکار در نذر رهایی
۱۰:۳۲ - ۱۴۰۰/۰۲/۲۶
دکه مطبوعات ورزشی شیراز/
۱۰:۳۲ - ۱۴۰۰/۰۲/۲۶