انتصاب مربی گراشی بعنوان رییس کمیته مربیان پینگ پنگ فارس
۱۳:۵۰ - ۱۴۰۰/۰۳/۲۴
برادران گرایی راهی توکیو می شوند
۱۳:۵۰ - ۱۴۰۰/۰۳/۲۴