ژیمناست استان فارسی؛ جهت کسب سهمیه المپیک سخت تلاش می کنم
۱۲:۱۹ - ۱۴۰۰/۰۳/۱۷
هفته بیست و هشتم لیگ آزادگان؛ تلاش قشقایی برای بقا/ فجر به دنبال صدر نشینی
۱۲:۱۹ - ۱۴۰۰/۰۳/۱۷