دکه مطبوعات ورزشی شیراز/
۱۱:۰۹ - ۱۴۰۰/۰۳/۱۳
حضور کماندار نوجوان فارسی در تیم ملی
۱۱:۰۹ - ۱۴۰۰/۰۳/۱۳