قضاوت داور بین المللی استان فارسی در مسابقات کاپ جهانی روئینگ
۱۰:۴۸ - ۱۴۰۰/۰۳/۱۲
دکه مطبوعات ورزشی شیراز
۱۰:۴۸ - ۱۴۰۰/۰۳/۱۲