اولین دوره داوری درجه سه فوتبال در سال جاری برگزار شد
۰۸:۳۰ - ۱۴۰۰/۰۳/۱۱
ماجرای ادامه دار احداث زمین برای فوتبال ساحلی فارس/ کلان شهر شیراز فاقد زمین فوتبال ساحلی
۰۸:۳۰ - ۱۴۰۰/۰۳/۱۱