چهار کشتی گیر شیرازی به اردوی تیم های ملی پایه راه یافتند
۰۹:۲۵ - ۱۳۹۸/۰۲/۱۸
قضاوت داور شیرازی در مسابقات اسکواش مالزی
۰۹:۲۵ - ۱۳۹۸/۰۲/۱۸