مدیرکل ورزش و جوانان از میزبانی شیراز برای دوره دانش افزایی مشاوران ازدواج خبر داد
۱۱:۲۹ - ۱۴۰۰/۰۲/۲۱
ثبت رکورد غواصی آزاد توسط ورزشکار استان فارسی
۱۱:۲۹ - ۱۴۰۰/۰۲/۲۱