حضور پرافتخار تیم بوکس جهرم به عنوان نماینده فارس در لیگ برتر کشور
۱۰:۵۲ - ۱۳۹۹/۱۲/۱۲
قضاوت داوران بانوی استان فارسی ها در لیگ برتر هاکی کشور
۱۰:۵۲ - ۱۳۹۹/۱۲/۱۲