امروز - پنجشنبه - ۴ مرداد ۱۴۰۳
تاکید بر نقش دانشگاه جامع علمی کاربردی در ارتقای آموزش های مهارتی و تربیت فارغ التحصیلان متخصص
۱۰:۵۵ - ۱۴۰۱/۰۶/۲۳
صفدر دوام
یادداشت/نامهربانی «مهر» با دانش آموزان
۱۰:۵۵ - ۱۴۰۱/۰۶/۲۳