امروز - شنبه - ۲۳ تیر ۱۴۰۳
مسابقات تیراندازی بنچ رست استان به میزبانی باشگاه سپاه فجر برگزار گردید
۱۲:۵۱ - ۱۳۹۸/۱۰/۲۹
مسابقات والیبال نشسته چهارجانبه استان فارس به میزبانی شهرستان استهبان برگزار شد
۱۲:۵۱ - ۱۳۹۸/۱۰/۲۹