سه امتیاز شیرین پارس آرا در خانه/ صعود پارس آرا به رده دوم جدول
۱۷:۰۹ - ۱۳۹۹/۱۱/۱۰
کسب مقام قهرمانی کمیته ورزش در آب ورزش های همگانی فارس
۱۷:۰۹ - ۱۳۹۹/۱۱/۱۰