استقبال از افتخار آفرینان نابینا و کم بینا فارس در فرودگاه دستغیب شیراز
۲۱:۰۷ - ۱۴۰۰/۰۹/۱۷
فارس قهرمان مسابقات گلبال دسته دوم قهرمانی کشور شد
۲۱:۰۷ - ۱۴۰۰/۰۹/۱۷