فیزیک دانان کشور ۲۸ اردیبهشت در دانشگاه پیام نور جهرم گردهم می‌آیند
۰۸:۰۶ - ۱۴۰۱/۱۲/۲۳
برای پیشگیری از برق گرفتگی در خانه تکانی چه کنیم؟
۰۸:۰۶ - ۱۴۰۱/۱۲/۲۳