تیم ووشو فارس به مسابقات قهرمانی کشور اعزام شدند
۱۹:۰۳ - ۱۳۹۸/۱۱/۱۳
بوکسور فارسی به اردوی تیم ملی دعوت شد
۱۹:۰۳ - ۱۳۹۸/۱۱/۱۳