خوشنودی بار دیگر در رده سنی بزرگسالان مسابقات دارت کشوری افتخار آفرید
۲۳:۲۲ - ۱۳۹۸/۱۰/۲۷
دختران نوجوان تنیس باز فارس در مسابقات منطقه یازده کشور به مقام دوم دست یافتند
۲۳:۲۲ - ۱۳۹۸/۱۰/۲۷