دکه مطبوعات ورزشی شیراز/
۱۳:۰۷ - ۱۴۰۰/۰۲/۲۷
مدیر کل ورزش و جوانان مطرح کرد؛ دوره ملی دانش افزایی زمینه ساز بازآموزی مدیران مراکز مشاوره و روانشناسان
۱۳:۰۷ - ۱۴۰۰/۰۲/۲۷