تلاش همگان برای مشارکت حداکثری در انتخابات باشد
۲۲:۰۷ - ۱۴۰۲/۱۱/۰۲
تعطیلی ۲۱ مرکز متخلف تهیه و توزیع مواد غذایی در شیراز
۲۲:۰۷ - ۱۴۰۲/۱۱/۰۲