نیازمند یک برنامه با رویکرد جدید در اداره کل ورزش و جوانان فارس
۲۰:۰۹ - ۱۳۹۹/۰۷/۲۳
هندبال
پیروزی شهید شاملی در دومین بازی خود مقابل اصفهانی ها
۲۰:۰۹ - ۱۳۹۹/۰۷/۲۳