مسابقات هفتگی جام اندیشمند برگزار می شود
۰۸:۴۶ - ۱۳۹۸/۱۱/۳۰
کسب مقام قهرمانی توسط بانوان کارگر استان
۰۸:۴۶ - ۱۳۹۸/۱۱/۳۰