تفرشی
پوست اندازی اقتصاد ایران به سمت دانش‌بنیان شدن/ واقعیتی که برای جهانی شدن لازم است
۱۸:۴۸ - ۱۴۰۱/۰۱/۲۳
دانشجوی مرکز علمی کاربردی پاسارگاد قهرمان کشتی شد
۱۸:۴۸ - ۱۴۰۱/۰۱/۲۳