دو وزنه بردار فارسی در تیم ملی
۱۶:۴۷ - ۱۳۹۸/۰۲/۱۸
بانوان خلیج فارس میزبان ذوب آهن اصفهان
۱۶:۴۷ - ۱۳۹۸/۰۲/۱۸