افتتاح نخستین دفتر کاریابی دانشگاه علمی کاربردی کشور در مرکز علمی کاربردی خانه کارگر شیراز/ همتی بلند برای اشتغالزایی دانشجویان
۱۱:۵۸ - ۱۴۰۱/۱۲/۲۶
دعوت از دانشجویان برای شرکت در رویداد ملی نــوروز تبـیـیـن در فارس
۱۱:۵۸ - ۱۴۰۱/۱۲/۲۶