استان فارس فردا بارانی می شود
۱۴:۳۰ - ۱۴۰۲/۱۰/۰۱
انجام هفتاد و دومین سفر شهرستانی استاندار فارس
۱۴:۳۰ - ۱۴۰۲/۱۰/۰۱