تشریح جدیدترین فعالیت‌های عمرانی و خدماتی شهرداری منطقه ۴ شیراز
۱۴:۰۱ - ۱۴۰۱/۱۰/۱۶
پاک فطرت تاکید کرد: ضرورت تقویت بخش خصوصی در حوزه تولید انبوه مسکن
۱۴:۰۱ - ۱۴۰۱/۱۰/۱۶