وزیر کشور در شیراز: همه را به شرکت در انتخابات به عنوان معروف بزرگ، تشویق کنیم
۲۰:۴۵ - ۱۴۰۲/۱۲/۱۰
اسامی مدیران پاسخگوی شهرداری شیراز از ۱۲ تا ۱۶ اسفند اعلام شد
۲۰:۴۵ - ۱۴۰۲/۱۲/۱۰