بیش از ۷ هزار دانشجو از فارس به راهیان نور اعزام می شوند
۱۹:۳۳ - ۱۴۰۲/۱۱/۲۴
شخصیت علمی سیدعلیخان مدنی شیرازی در شاهچراغ(ع) تبیین می شود
۱۹:۳۳ - ۱۴۰۲/۱۱/۲۴