مدیرکل امور اقتصادی استانداری فارس: تبدیل مجوزهای کاغذی به شناسه یکتا نیاز به هزینه پرداخت و مجوز نیست
۲۱:۰۳ - ۱۴۰۲/۱۲/۱۶
افزایش سرانه ورزش های همگانی نابینایان در سال ۱۴۰۲
۲۱:۰۳ - ۱۴۰۲/۱۲/۱۶