امروز - پنجشنبه - ۴ مرداد ۱۴۰۳
کرونا مسابقات ورزشی استان را تعطیل کرد
۱۳:۱۹ - ۱۳۹۸/۱۲/۰۵
مجتمع خیر ساز جنوب شیراز نور امید ورزش دوستان / تیم های بزرگ شیراز در این مجتمع تمرین می کنند
۱۳:۱۹ - ۱۳۹۸/۱۲/۰۵