بازدید استاندار فارس از انجمن سینما/ گپ و گفت صمیمی ایمانیه با هنرمندان جوان
۱۱:۴۹ - ۱۴۰۳/۰۱/۲۸
اجلاسیه  ۲۵۰ شهید شمال غرب شیراز برگزار می شود
۱۱:۴۹ - ۱۴۰۳/۰۱/۲۸