بسیج علمی فارس ۲۰۰ برنامه در هفته پژوهش برگزار می کند
۲۳:۲۷ - ۱۴۰۲/۰۹/۲۵
ثبت یاس کبود به عنوان میراث ملی
۲۳:۲۷ - ۱۴۰۲/۰۹/۲۵