طرح دوچرخه های هوشمند در شیراز اجرا می شود
۱۳:۳۳ - ۱۳۹۸/۰۲/۲۴
عباس جاویدی رییس هیئت تیر و کمان شهرستان کازرون شد
۱۳:۳۳ - ۱۳۹۸/۰۲/۲۴