لینک کوتاه مطلب : https://farseberooz.ir/?p=4356

QR: در گفت و گوی رئیس هیئت کونگ فو شیراز و ورزش در پارس مطرح شد:  آماده شدن تیم این هیئت جهت شرکت در عصر جدید/ چاپ کتاب ورزش در دوران کرونا