هیئت ورزش بیماران خاص و پیوند اعضاء فارس عزادار شد
۲۱:۵۷ - ۱۳۹۹/۱۱/۰۲
اعتراض قشقایی به استفاده از دو بازیکن غیرقانونی تیم نود ارومیه
۲۱:۵۷ - ۱۳۹۹/۱۱/۰۲