امروز - سه شنبه - ۲ مرداد ۱۴۰۳
نی ریز، قهرمان رقابت های زورخانه ای فارس
۱۸:۵۳ - ۱۳۹۸/۰۵/۰۵
صفحه ورزشی روزنامه تماشا-دوشنبه ۷ مردادماه ۹۸
۱۸:۵۳ - ۱۳۹۸/۰۵/۰۵