سرمربی تیم پارس آرا؛ حق ما برد بود/ از موقعیت های خود به خوبی استفاده نکردیم
۲۱:۱۷ - ۱۴۰۰/۰۱/۲۰
نوید افتتاح سالن شش هزار نفری شیراز تا اوایل خرداد ماه
۲۱:۱۷ - ۱۴۰۰/۰۱/۲۰