قهرمانی تیم سپاه فجر فارس در مسابقات دو و میدانی ستاد کل سپاه
۱۱:۵۳ - ۱۳۹۸/۱۱/۱۲
سرداور و ارزیاب مسابقات بین المللی فجر ایران وارد شیراز شدند
۱۱:۵۳ - ۱۳۹۸/۱۱/۱۲