بانوی مرودشتی قهرمان قهرمانان کاراته ناشنوایان شد
۰۸:۲۷ - ۱۳۹۹/۱۱/۱۸
چالش بهترین عکس هیأت کونگ فو شیراز برگزار شد
۰۸:۲۷ - ۱۳۹۹/۱۱/۱۸