لینک کوتاه مطلب : https://farseberooz.ir/?p=4766

QR: در دیدار دوستانه فوتسال بین کارکنان؛ پاسارگاد پیروز میدان شد