امروز - چهارشنبه - ۳ مرداد ۱۴۰۳
مصطفی منصورآبادی مسوول کمیته پرثوآ هیات ورزش های همگانی فارس شد
۱۱:۵۱ - ۱۳۹۸/۱۰/۲۹
کارگاه بازی و ورزش مادر و کودک برگزار شد
۱۱:۵۱ - ۱۳۹۸/۱۰/۲۹