مصطفی منصورآبادی مسوول کمیته پرثوآ هیات ورزش های همگانی فارس شد
۱۱:۵۱ - ۱۳۹۸/۱۰/۲۹
مدرسه فوتبال پویا جوان فراشبند و سرباز کازرون به لیگ برتر زیر ۱۲ سال مدارس فوتبال استان راه یافتند
۱۱:۵۱ - ۱۳۹۸/۱۰/۲۹