امروز - سه شنبه - ۲ مرداد ۱۴۰۳
پیگیری وضعیت تمرینات ورزشکاران بانوی قهرمان فارس توسط معاون ورزش بانوان
۱۶:۳۴ - ۱۳۹۹/۰۲/۰۷
تأمین اعتبارات لازم جهت تکمیل پروژه شش هزار نفری
۱۶:۳۴ - ۱۳۹۹/۰۲/۰۷