برد شیرین خانگی قشقایی در هفته بیست نهم
۲۲:۲۵ - ۱۳۹۹/۰۴/۲۳
دیدار فرماندار فراشبند با سرپرست اداره کل ورزش و جوانان فارس
۲۲:۲۵ - ۱۳۹۹/۰۴/۲۳