در ادامه مسابقات فوتسال جام شهدای رمضان شهرستان جهرم
۱۰:۵۵ - ۱۳۹۸/۰۲/۳۰
آغاز مسابقات فوتسال جام رمضان در فراشبند
۱۰:۵۵ - ۱۳۹۸/۰۲/۳۰