سرپرست هیئت بولینگ و بیلیارد و بولس استان فارس: استان فارس قطب اصلی پاکت بیلیارد کشور است
۱۴:۳۵ - ۱۳۹۹/۰۲/۲۷
پیام تبریک سیروس پاک فطرت رییس هیات ورزش های همگانی استان فارس به مناسبت روز و هفته روابط عمومی
۱۴:۳۵ - ۱۳۹۹/۰۲/۲۷